Khánh Hòa (TTXVN) - Ngày 30/9, Văn phòng Chính phủ đã có công văn thông báo ý kiến của Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân về việc Chính phủ đồng ý cho tỉnh Khánh Hòa đăng cai tổ chức cuộc thi Hoa hậu thế giới (Miss World) năm 2010 tại thành phố Nha Trang.

Văn phòng Chính phủ giao cho UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì, xúc tiến việc phối hợp với các Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Ngoại giao, Công an và Công ty RAAS, triển khai việc tổ chức cuộc thi Hoa hậu thế giới năm 2010 bảo đảm thành công, an toàn theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế.

Vào tháng 7 vừa qua, tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Hoàng Kiều, Tổng giám đốc Công ty RAAS, và Bà Julia Morley, Chủ tịch Tổ chức Hoa hậu thế giới (MWO) đã ký văn bản ghi nhớ về việc tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới năm 2010 trước sự chứng kiến của một số lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa.

Theo ông Lê Xuân Thân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, lãnh đạo tỉnh sẽ sớm làm việc với tổ chức MWO và Cty RAAS để bàn thảo các nội dung cụ thể cho việc tổ chức sự kiện văn hoá lớn này./.

Khánh Hòa (TTXVN) - Ngày 30/9, Văn phòng Chính phủ đã có công văn thông báo ý kiến của Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân về việc Chính phủ đồng ý cho tỉnh Khánh Hòa đăng cai tổ chức cuộc thi Hoa hậu thế giới (Miss World) năm 2010 tại thành phố Nha Trang.

Văn phòng Chính phủ giao cho UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì, xúc tiến việc phối hợp với các Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Ngoại giao, Công an và Công ty RAAS, triển khai việc tổ chức cuộc thi Hoa hậu thế giới năm 2010 bảo đảm thành công, an toàn theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế.

Vào tháng 7 vừa qua, tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Hoàng Kiều, Tổng giám đốc Công ty RAAS, và Bà Julia Morley, Chủ tịch Tổ chức Hoa hậu thế giới (MWO) đã ký văn bản ghi nhớ về việc tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới năm 2010 trước sự chứng kiến của một số lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa.

Theo ông Lê Xuân Thân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, lãnh đạo tỉnh sẽ sớm làm việc với tổ chức MWO và Cty RAAS để bàn thảo các nội dung cụ thể cho việc tổ chức sự kiện văn hoá lớn này./.