(Ảnh minh họa. Thanh Phàn/TTXVN)

Ngày 8/7, tại kỳ họp thứ 10, Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa 5 đã ra Nghị quyết tạm dừng việc thực hiện Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐND ngày 1/3/2013, do Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành hơn hai năm trước, về mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe môtô trên địa bàn.

Nghị quyết này sẽ có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua.

Trên cơ sở nguồn thu từ Quỹ bảo trì đường bộ của tỉnh từ phần thu đối với xe ôtô được trích lại cho địa phương, Khánh Hòa sẽ cân đối thêm từ nguồn ngân sách để thực hiện việc duy tu, bảo dưỡng thường xuyên cho hệ thống giao thông đường bộ của tỉnh.

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, việc triển khai thu phí sử dụng đường bộ đối với xe môtô tại địa phương trong thời gian qua gặp rất nhiều khó khăn, phải huy động một lực lượng lớn người đi thu nhưng hiệu quả không cao. Số thu phí giảm dần qua các năm, trong đó năm 2013 thu được trên 9,7 tỷ đồng, năm 2014 giảm còn trên 5,4 tỷ đồng, sáu tháng đầu năm nay chỉ thu được trên 650 triệu đồng.

Bên cạnh đó, chưa có quy định, chế tài để xử lý đối với các đối tượng không nộp phí, nên tạo sự không công bằng giữa người nộp và người không nộp; đồng thời người dân hiện nay phải đóng nhiều khoản phí, lệ phí, việc tạm dừng thu phí nói trên nhằm giảm bớt các khoản phải nộp cho người dân./.