Khi những bữa ăn kinh điển trong văn học "bước ra" ngoài đời

Charles Roux và Dinah Fried là hai nhiếp ảnh gia đã gặp nhau trong ý tưởng tái hiện một cách chân thật nhất những bữa ăn xuất hiện trong các tác phẩm văn học kinh điển.
Vũ Hà (Vietnam+)