Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành 3 có kỳ hạn 2, 3 và 5 năm, với tổng khối lượng gọi thầu lên tới 7.000 tỷ đồng và đã huy động thành công 5.350 tỷ đồng.

Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 2 năm đã có 16 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ là 6.400 tỷ đồng với vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 8,78-9,25%/năm. Kết quả, đã có 2.850 tỷ đồng trái phiếu được huy động thành công, với lãi suất trúng thầu 8,95%/năm (thấp hơn lãi suất trúng thầu phiên trước đó 0,04%/năm).

Trái phiếu kỳ hạn 3 năm cũng có 14 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 5.750 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 9,00-9,50%/năm. Kết quả, đã có 2.000 tỷ đồng trái phiếu được huy động thành công, với lãi suất trúng thầu 9,15%/năm (thấp hơn lãi suất trúng thầu phiên trước đó 0,08%/năm).

Riêng trái phiếu kỳ hạn 5 năm chỉ có 4 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.400 tỷ đồng, vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 9,55-9,95%/năm. Kết quả, đã có 500 tỷ đồng trái phiếu được huy động thành công, với lãi suất trúng thầu 9,65%/năm (bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó).

Như vậy, kể từ đầu năm 2012, Kho bạc Nhà nước đã huy động được tổng cộng 114.979 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ qua hình thức đấu thầu, trong đó riêng tháng 12/2012 đã huy động được 15.495 tỷ đồng./.

Linh Chi (Vietnam+)