Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 27/11, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, với tổng khối lượng gọi thầu 3.000 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm (1.000 tỷ đồng), 10 năm (1.000 tỷ đồng) và 15 năm (1.000 tỷ đồng).

Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã có 8 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.370 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,4%-7,8%/năm. Kết quả, lô trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã huy động được 20 tỷ đồng, lãi suất trúng thầu 6,40%/năm, thấp hơn 0,05%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 15/11).

Bên cạnh đó, trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 4 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 560 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,35%-8,2%/năm. Kết quả đã có 410 tỷ đồng trái phiếu 15 năm được huy động với lãi suất trúng thầu 7,7%/năm, cao hơn 0,20%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 20/11).

Riêng, trái phiếu kỳ hạn 5 năm không có lãi suất trúng thầu.

Theo thống kê từ HNX, kể từ đầu năm 2014, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 190.203 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ./.