Kho bac Nha nuoc huy dong 6.320 ty dong trai phieu hinh anh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: PV/Vietnam+)

Ngày 26/8, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 5.500 tỷ đồng tại các kỳ hạn 5, 10, 15 và 30 năm.

Theo HNX, phiên đấu thầu đã huy động được tổng cộng 6.320 tỷ đồng, lãi suất tăng tại kỳ hạn 10 năm và 15 năm. Trái phiếu kỳ hạn 5 năm gọi thầu 500 tỷ đồng, huy động được 20 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 1,70%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 12/8).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm gọi thầu và huy động được 3.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 2,90%/năm, cao hơn 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 19/8). Bên cạnh đó, phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 10 năm huy động được thêm 1.500 tỷ đồng.

trái phiếu kỳ hạn 15 năm gọi thầu 1.500 tỷ đồng, song  huy động được 1.300 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,07%/năm, cao hơn 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 19/8).

Ngoài ra, trái phiếu kỳ hạn 30 năm gọi thầu và huy động được 500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,50%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 12/8).

Theo thống kê từ HNX, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 168.558 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ thông qua hình thức đấu thầu kể từ đầu năm 2020./.

Linh Chi (Vietnam+)