Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 26/4, Kho bạc Nhà nước tổ chức gọi thầu phát hành 6.500 tỷ đồng kỳ hạn 5 năm (1.500 tỷ đồng), 7 năm (1.000 tỷ đồng), 15 năm (1.500 tỷ đồng), 20 năm (1.000 tỷ đồng) và 30 năm (1.500 tỷ đồng), tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Trong phiên đấu giá, lô trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 10 thành viên dự thầu, khối lượng đạt 3.551 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu trong khoảng 5,15%-5,60%/năm.

Kết quả, lô trái phiếu này đã huy động 1.000 tỷ đồng, lãi suất trúng thầu 5,22%/năm và cao hơn 0,1%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 19/4).

Về lô trái phiếu kỳ hạn 7 năm, có 7 thành viên tham gia, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.411 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu 5,43%-5,9%/năm. Tuy nhiên, kết quả chỉ huy động được 810 tỷ đồng, lãi suất trúng thầu 5,48%/năm, cao hơn 0,05%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 12/4).

Bên cạnh đó, lô trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 10 thành viên dự thầu, khối lượng 3.151 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu 6,7%-7,2%/năm. Lô trái phiếu này đã huy động thành công 1.500 tỷ đồng, lãi suất trúng thầu 6,74%/năm và thấp hơn 0,05%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 12/4).

Ngoài ra, phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 15 năm gọi thầu 450 tỷ đồng, có 1 thành viên tham gia và kết quả đã huy động thành công.

Lô trái phiếu kỳ hạn 20 năm có 8 thành viên tham dự, khối lượng đặt thầu 2.225 tỷ đồng với lãi suất trong khoảng 7,09%-7,7%/năm. Song kết quả, lô trái phiếu chỉ huy động được 930 tỷ đồng, lãi suất trúng thầu 7,1%/năm, thấp hơn 0,1%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 19/4).

Phiên thầu phụ, trái phiếu kỳ hạn 20 năm cũng gọi thầu 300 tỷ đồng, có 2 thành viên tham gia và khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 600 tỷ đồng, kết quả huy động thành công 300 tỷ đồng.

Đối với trái phiếu kỳ hạn 30 năm, phiên đấu giá có 7 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2.628 tỷ đồng và lãi suất trong khoảng 7,5%-8%/năm. Kết quả đã có 1.493 tỷ đồng được huy động với lãi suất 7,63%/năm, thấp hơn 0,05% so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 19/4).

Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 30 năm gọi thầu 450 tỷ đồng, có 2 thành viên tham gia và khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 900 tỷ đồng, kết quả huy động thành công 450 tỷ đồng.

Như vậy kể từ đầu đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công 81.580 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ qua đấu thầu.

Kết quả Kho bạc Nhà nước phát hành trái phiếu Chính phủ, ngày 26/4 (đơn vị: tỷ đồng)