Kho bac Nha nuoc huy dong 7.467 ty dong trai phieu Chinh phu hinh anh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 13/4, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 9.000 tỷ đồng cho kỳ hạn 3 năm (3.000 tỷ đồng), 5 năm (4.000 tỷ đồng), 10 năm (1.000 tỷ đồng) và 15 năm (1.000 tỷ đồng).

Trong phiên đấu giá, lô trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 13 thành viên tham gia, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 5.650 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu trong khoảng 5,49%-5,65%/năm.

Kết quả, lô trái phiếu huy động thành công 3.000 tỷ đồng, lãi suất trúng thầu 5,55%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 30/3/2016). Bên cạnh đó, phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 3 năm đã huy động thêm 900 tỷ đồng với 6 thành viên tham gia.

Lô trái phiếu kỳ hạn 5 năm cũng có 12 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 5.327 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,39%-6,54%/năm. Kết quả đã có 2.027 tỷ đồng trái phiếu 5 năm được huy động, lãi suất trúng thầu 6,4%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 6/4/2016).

Tuy nhiên, lô trái phiếu kỳ hạn 10 năm chỉ có 2 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 403 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,93%-7%/năm. Kết quả lô trái phiếu huy động được 303 tỷ đồng, lãi suất trúng thầu 6,94%/năm và thấp hơn 0,01%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 16/3/2016).

Trái lại, trái phiếu kỳ hạn 15 năm mặc dù có 4 thành viên tham gia dự thầu, song khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.315 tỷ đồng, lãi suất đặt thầu trong khoảng 7,64%-7,65%/năm.

Kết quả đã huy động thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu 15 năm, có lãi suất trúng thầu 7,65%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 6/4/2016). Ngoài ra, phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 15 năm huy động thêm được 237 tỷ đồng với 2 thành viên tham gia.

Linh Chi (Vietnam+)