Kho bac Nha nuoc huy dong 86.438 ty dong trai phieu ke tu dau nam hinh anh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Kho bạc Nhà nước sau khi phát hành 4.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, tại các kỳ hạn 5 năm (1.000 tỷ đồng), 7 năm (1.000 tỷ đồng), 20 năm (1.000 tỷ đồng) và 30 năm (1.000 tỷ đồng) đã huy động được 3.268 tỷ đồng, ngày 10/5.

Theo thống kê từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, kể từ đầu năm đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công 86.438 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ qua đấu thầu.

Cụ thể trong phiên đấu giá ngày 10/5, lô trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 14 thành viên tham dự, khối lượng đặt thầu 4.551 tỷ đồng và lãi suất nằm trong khoảng 5,19%-5,7%/năm. Kết quả, lô trái phiếu đã huy động thành công 1.000 tỷ đồng, lãi suất trúng thầu 5,22%/năm và bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 3/5).

Bên cạnh đó, phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 5 năm gọi thầu 300 tỷ đồng, có 3 thành viên tham gia và khối lượng dự thầu hợp lệ là 700 tỷ đồng, kết quả cũng huy động thành công 300 tỷ đồng.

Đối với lô trái phiếu kỳ hạn 7 năm, phiên đấu thầu có 11 thành viên tham gia, khối lượng dự thầu 2.476 tỷ đồng và lãi suất đặt trong khoảng 5,46%-5,90%/năm. Kết quả, lô trái phiếu cũng huy động thành công 1.000 tỷ đồng, lãi suất trúng thầu 5,5%/năm, cao hơn 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 3/5).

Ngoài ra, phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 7 năm gọi thầu 300 tỷ đồng, có 5 thành viên tham gia và khối lượng dự thầu 1.216 tỷ đồng, kết quả đã được huy động thành công.

Riêng lô trái phiếu kỳ hạn 20 năm, mặc dù có 9 thành viên tham gia với khối lượng dự thầu 2.255 tỷ đồng, song lãi suất đặt thầu lại từ 7,09%-7,6%/năm, nên kết quả chỉ huy động được 350 tỷ đồng, với lãi suất trúng thầu 7,09%/năm, thấp hơn 0,01%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 26/4).

Tương tự, lô trái phiếu kỳ hạn 30 năm có 7 thành viên tham gia, khối lượng dự thầu 1.469 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu 7,55%-8%/năm. Kết quả, lô trái phiếu chỉ huy động được 318 tỷ đồng, lãi suất trúng thầu 7,63%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 26/4)./.

Kết quả Kho bạc Nhà nước phát hành trái phiếu Chính phủ, ngày 10/5
Linh Chi (Vietnam+)