Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bày tỏ mong muốn, trong năm nay, Kho bạc Nhà nước quản lý linh hoạt hoạt động thu chi ngân sách, kịp thời đề xuất những phương án, chính sách phù hợp, góp phần phát triển kinh tế bền vững.

Thăm và làm việc tại Kho bạc Nhà nước ngày 28/3 nhân dịp ngành kho bạc kỷ niệm 20 năm thành lập và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đánh giá cao kết quả đạt được của Kho bạc Nhà nước trong thời gian qua.

Chủ tịch nước khẳng định hệ thống Kho bạc Nhà nước nói riêng và ngành tài chính nói chung đã có những đóng góp quan trọng giúp Việt Nam vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2009.

Tuy nhiên, Chủ tịch nước yêu cầu ngành kho bạc nhìn nhận khách quan những thành tích đã đạt được; đồng thời nhìn rõ những điểm yếu để từ đó khắc phục và sửa chữa kịp thời.

Bà Nguyễn Thị Nhơn, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước đã báo cáo quá trình xây dựng và phát triển của hệ thống Kho bạc Nhà nước trong 20 năm qua. Bên cạnh việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị trọng tâm là quản lý quỹ ngân sách nhà nước, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã phối hợp chặt chẽ cùng với ngành thuế, hải quan hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách hàng năm.

Kho bạc Nhà nước đã chủ động mở hàng trăm điểm thu lưu động ngoài trụ sở, tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế.

Hiện nay, Kho bạc Nhà nước đang phối hợp với ngành thuế, hải quan triển khai đề án hiện đại hóa công tác thu nộp ngân sách nhà nước với những cải cách đột phá về quy trình thu nộp, chuyển dần phương thức nộp ngân sách nhà nước bằng tiền mặt sang hình thức thu qua hệ thống ngân hàng.

Hệ thống Kho bạc Nhà nước tiến tới chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực nộp ngân sách nhà nước.

Thời gian qua, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thực hiện tốt nhiệm vụ huy động vốn cho ngân sách nhà nước và đầu tư phát triển.

Kho bạc Nhà nước đã chủ động nghiên cứu và triển khai nhiều giải pháp tích cực nhằm đa dạng hóa hình thức huy động để thu hút các nguồn vốn thông qua việc phát hành công trái xây dựng tổ quốc; trái phiếu chính phủ... Tổng số vốn huy động được đã lên tới 350.000 tỷ đồng, đóng góp tích cực vào việc cân đối ngân sách nhà nước, tạo nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế.

Nhân viên hệ thống Kho bạc Nhà nước luôn duy trì tốt kỷ cương, kỷ luật và đã trả lại 482.000 món tiền thừa cho khách hàng với số tiền 113 tỷ đồng./.

Hải Yến (Vietnam+)