Kho bac Nha nuoc thi diem dau thau TPCP theo phuong thuc da gia hinh anh 1Kho bạc Nhà nước và HNX sẽ thí điểm tổ chức đấu thầu trái phiếu Chính phủ theo phương thức đa giá, nhằm tạo thêm tính linh hoạt trong việc xác định kết quả đấu thầu. (Nguồn: HNX)

Thông tin Cục Quản lý Ngân quỹ (Kho bạc Nhà nước) cho biết dự kiến trong đầu tháng Mười, Kho bạc Nhà nước sẽ phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thí điểm tổ chức triển khai phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ theo phương thức đa giá đầu tiên, có kỳ hạn 5 năm.

Ông Lưu Hoàng, Cục trưởng Cục Quản lý Ngân quỹ, cho biết theo thông lệ, hoạt động đấu thầu trái phiếu Chính phủ được thực hiện qua hai phương thức là đấu thầu đơn giá và đấu thầu đa giá. Trên thế giới, có quốc gia lựa chọn phương thức đa giá hoặc phương thức đơn giá, song cũng có quốc gia chọn kết hợp cả hai phương thức đấu thầu này tùy mức độ phát triển cũng như điều kiện thị trường.

“Việt Nam thời gian qua mới áp dụng phương thức đấu thầu Trái phiếu Chính phủ đơn giá. Để tiếp tục nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn trong nước và phát triển thị trường trái phiếu Chính phủ, thời gian tới, Kho bạc Nhà nước và HNX sẽ thí điểm tổ chức đấu thầu trái phiếu Chính phủ theo phương thức đa giá, nhằm tạo thêm tính linh hoạt trong việc xác định kết quả đấu thầu,” ông Hoàng nói.

Thời gian qua, hoạt động đấu thầu trái phiếu Chính phủ qua hệ thống đấu thầu điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả tích cực với quy mô liên tục tăng trưởng. Đặc biệt, công tác phát hành trái phiếu Chính phủ đã khẳng định được vai trò là công cụ tái cơ cấu nợ công, giúp nợ công giảm tỷ trọng vay nước ngoài từ 73,6% (năm 2010) xuống mức 63,4% (năm 2015) và 34,8% (năm 2021), thông qua đó góp phần tái cơ cấu nợ công theo hướng an toàn, bền vững và tái cơ cấu giảm các "đỉnh nợ" rơi vào một số năm trở nên đồng đều hơn./.

Hạnh Nguyễn (Vietnam+)