Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

"Khoa học và công nghệ của các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam đã có những đóng góp to lớn cho sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Cụ thể, khu vực Đông Nam Bộ là đầu tàu trong phát triển công nghệ cao, trong khi đồng bằng sông Cửu Long là nguồn cung xuất khẩu nông, thủy sản lớn nhất nước."

Đây là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân tại Sự kiện “Khoa học và công nghệ khu vực phía Nam chào mừng 40 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước” do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày 24/4.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Quân, hiện nay, những thành tựu đầu tư chiến lược về khoa học và công nghệ đang ngày càng phát huy hiệu quả, giúp khu vực phía Nam đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tạo bước đột phá cho các ngành và lĩnh vực kinh tế mũi nhọn sản xuất các sản phẩm chủ lực, sản phẩm trọng điểm phát triển theo hướng bền vững, chủ động hội nhập sâu vào nền kinh tế quốc tế.

Sự kiện Khoa học và công nghệ khu vực phía Nam là hoạt động quan trọng, nhằm đánh giá lại thành tựu 40 năm phát triển khoa học và công nghệ của các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam; những thành quả nổi bật về tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư nước ngoài, xuất khẩu lương thực thực phẩm, thủy sản, sản phẩm công- nông nghiệp và đảm bảo nguồn thu cho ngân sách.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, mục tiêu đến năm 2020, hoạt động khoa học công nghệ các tỉnh, thành phố phía Nam và cả nước nói chung thông qua yếu tố năng suất tổng hợp (TFP) đóng góp khoảng 35% tăng trưởng kinh tế, giá trị sản phẩm công nghệ cao và sản phẩm ứng dụng công nghệ cao đạt khoảng 45% trong tổng GDP, tốc độ đổi mới công nghệ và thiết bị đạt 20%/ năm.

Riêng Thành phố Hồ Chí Minh, nơi được xem là đầu tàu và động lực thu hút sự phát triển của khu vực phía Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân cho biết, với thế mạnh về khoa học và công nghệ, trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác với các địa phương, nhất là các hoạt động tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ, đào tạo cán bộ khoa học công nghệ, liên kết phát triển thị trường khoa học công nghệ nhằm thúc đẩy sự phát triển, giúp tăng ưu thế cạnh tranh của các tỉnh, thành phố phía Nam.

Cũng tại sự kiện này, Ban tổ chức đã trưng bày, giới thiệu những thành tựu nổi bật về hoạt động khoa học công nghệ của các Viện nghiên cứu, các trường Đại học, các tổ chức khoa học công nghệ và doanh nghiệp của các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam./.