Khoa hoc cong nghe uu tien den nong dan, dong bao dan toc thieu so hinh anh 1Giờ tin học tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh khẳng định mặc dù nguồn vốn dành cho sự nghiệp khoa học và công nghệ trong mấy năm qua không tăng, nhưng để tăng cường hoạt động khoa học và công nghệ hướng đến nông dân, đồng bào dân tộc thiểu số, Bộ Khoa học và Công nghệ luôn dành ưu tiên cho hoạt động khoa học và công nghệ của Ủy ban Dân tộc.

Khẳng định được nêu ra tại Hội nghị đánh giá sơ kết 5 năm (giai đoạn 2012-2017) thực hiện chương trình phối hợp hoạt động, triển khai hoạt động giai đoạn 2018-2020 giữa Bộ Khoa học và Công nghệ với Ủy ban Dân tộc, diễn ra chiều 20/9, tại Hà Nội.

Với mục tiêu góp phần đưa khoa học và công nghệ trở thành động lực then chốt phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi nhanh, bền vững, Ủy ban Dân tộc và Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2012-2020 nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác nghiên cứu khoa học; tuyên truyền, vận động, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số cả nước tích cực ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn...

[Lão ngư với niềm đam mê không ngừng chế tạo máy nông nghiệp]

Tính đến 31/12/2017, đã có 25/46 tỉnh tổ chức ký kết chương trình phối hợp giữa hai cơ quan, các chương trình ký kết đều bám sát nội dung, hướng dẫn của trung ương, phù hợp với đặc điểm, điều kiện, tình hình từng địa phương.

Sau 5 năm thực hiện (từ năm 2012-2017), Chương trình đã đạt được kết quả trong việc đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu phục vụ xây dựng chính sách dân tộc; Tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ cho các đơn vị nghiên cứu thuộc Ủy ban Dân tộc và hệ thống cơ quan công tác dân tộc; Thực hiện hiệu quả công tác nghiên cứu ứng dụng chuyển giao công nghệ cho vùng dân tộc thiểu số; Phối hợp chặt chẽ trong hoạt động thông tin khoa học công nghệ và tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân.

Việc ký kết Chương trình phối hợp tác động mạnh mẽ đến hoạt động khoa học và công nghệ của hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc từ trung ương đến địa phương. Thông qua Chương trình, kinh phí sự nghiệp khoa học cấp cho Ủy ban Dân tộc hàng năm được tăng lên; hai cơ quan tích cực phối hợp xây dựng và bước đầu triển khai thành công Chương trình khoa học công nghệ cấp Quốc gia "Những vấn đề cơ bản và cấp bách về các dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030.”

Chương trình đã tuyên truyền cho đồng bào các dân tộc nắm bắt được những thông tin, khoa học, kỹ thuật áp dụng cho sản xuất, chăn nuôi, cây trồng... góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng dân tộc.

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh đánh giá thông qua việc thực hiện các chương trình khoa học và công nghệ nhằm phát triển sản xuất, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn, phát huy và nhân rộng được các mô hình sản xuất hiệu quả đến hết năm 2017, các địa phương đã phát triển được khoảng 21.000 mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao trên diện rộng, hình thành một số vùng sản xuất tập trung theo hướng hàng hóa, nhiều mô hình gắn trực tiếp với đồng bào dân tộc...

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh khẳng định để tăng cường các hoạt động khoa học và công nghệ hướng đến nông dân, đồng bào dân tộc thiểu số, thời gian tới, hai bên cần tập trung vào một số nhiệm vụ cụ thể như tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Sở Khoa học và Công nghệ các địa phương và Ban Dân tộc trong việc triển khai thực hiện Chương trình phối hợp. Đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình khoa học và công nghệ cấp Quốc gia giai đoạn 2016-2020; đẩy mạnh triển khai có hiệu quả Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025...

Tại hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến cho rằng Hội nghị không chỉ không chỉ dừng lại ở việc sơ kết công tác phối hợp giữa hai bên mà là trách nhiệm của những người làm khoa học và công nghệ, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm khẳng định sự phối hợp có tính đột phá trong hoạt động khoa học và công nghệ góp phần tạo động lực phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi như hoạt động nghiên cứu phục vụ xây dựng chính sách dân tộc; hoạt động nghiên cứu ứng dụng chuyển giao công nghệ cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi… Đồng thời, đề nghị một số nhiệm vụ trọng tâm triển khai Chương trình phối hợp từ năm 2018-2020.

Tại hội nghị Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến đã trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc” cho Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Quốc Khánh và một số lãnh đạo cấp vụ, phòng và chuyên viên Bộ Khoa học và Công nghệ.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh cũng trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ” cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến; Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn; Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải; nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Đinh Quế Hải và một số lãnh đạo cấp vụ, phòng và chuyên viên Ủy ban Dân tộc./.

HL (TTXVN/Vietnam+)