Người dân địa phương đi bầu cử. (Nguồn: AFP)

Tân Hoa xã đưa tin khoảng 8,5 triệu cử tri Cuba ngày 19/4 đã đi bỏ phiếu để chọn ra hơn 12.500 đại biểu cho 168 hội đồng nhân dân các cấp.

Khoảng 27.379 ứng cử viên trên toàn quốc sẽ đua tranh trong cuộc bầu cử giữa kỳ để chọn ra 12.589 đại biểu hội đồng địa phương.

Vòng 2 cuộc bầu cử dự kiến được tổ chức vào ngày 26/4 tại các đơn vị bầu cử không có ứng cử viên nào giành được quá 50% số phiếu bầu hợp lệ trong vòng đầu tiên.

Quá trình bầu cử được tiến hành theo luật bầu cử hiện hành, vốn dự kiến được sửa đổi trong vòng một năm tới.

Luật bầu cử mới của Cuba sẽ được áp dụng trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào năm 2017 để bầu ra chính phủ mới điều hành quốc đảo này từ tháng 2/2018./.