Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN)

Ngày 10/9, tại bản Cánh Kiến, xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc tổ chức tổng kết Dự án cung cấp điện lưới Quốc gia cho đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La và khởi công Dự án cung cấp điện lưới Quốc gia cho các hộ dân chưa có điện tỉnh Sơn La năm 2015.

Dự án cung cấp điện lưới Quốc gia cho các hộ dân chưa có điện tỉnh Sơn La năm 2015 được triển khai nhằm góp phần khắc phục những hạn chế về khối lượng do Dự án cung cấp điện lưới Quốc gia cho đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La chưa hoàn thành, giúp nhiều hộ dân được sớm sử dụng điện và tăng tỷ lệ số hộ dân được sử dụng điện theo thỏa thuận giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La và Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Dự án cung cấp điện lưới Quốc gia cho các hộ dân chưa có điện tỉnh Sơn La năm 2015 do Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVN NPC) là chủ đầu tư, Công ty Điện lực Sơn La là đơn vị quản lý, thực hiện.

Dự án có tổng mức đầu tư 153 tỷ đồng, được thực thực hiện trong thời gian từ năm 2015-2016 tại 72 bản thuộc các huyện Mai Sơn, Sông Mã.

Các hạng mục chính của dự án gồm xây dựng mới 217km đường dây trung thế và hạ thế; 19 trạm biến áp; lắp đặt hòm côngtơ, dây sau côngtơ, bảng điện, bóng điện đến từng hộ dân và cấp điện cho hơn 5.300 hộ dân.

Ông Phạm Văn Long, Phó giám đốc Công ty Điện lực Sơn La, cho biết để tổ chức tốt việc triển khai dự án, Tổng công ty Điện lực miền Bắc và Công ty Điện lực Sơn La sẽ thực hiện nghiêm các quy định về quản lý vốn đầu tư và kiểm soát chặt chẽ công tác lập, thẩm định, phê duyệt các hạng mục, gói thầu xây lắp; lựa chọn nhà thầu đủ năng lực, tăng cường giám sát, đánh giá chất lượng thi công nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng của các công trình điện. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm cá nhân của những người tham gia điều hành và thực thi dự án; thường xuyên hướng dẫn các nhà thầu hoàn thiện hồ sơ thanh toán để làm thủ tục giải ngân theo kế hoạch giao.

Trước đó từ tháng 5/2012, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã triển khai Dự án Cung cấp điện lưới Quốc gia cho đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La với tổng mức đầu tư hơn 557 tỷ đồng.

Đến tháng 8/2015, Dự án này đã hoàn thành và góp phần nâng tỷ lệ số hộ dân tỉnh Sơn La được sử dụng điện lưới quốc gia từ 76% (năm 2011) lên 86% (tháng 8/2015). Tuy nhiên, so với mục tiêu ban đầu khi thực hiện dự án, số hộ dân được cấp điện chỉ đạt hơn 22.600 hộ trên tổng số 30.150 hộ, bằng 75,2% so với số hộ của dự án được duyệt. Nguyên nhân là do biến động về đơn giá, định mức từ 2011-2015 và Chính phủ đã chỉ đạo không điều chỉnh nguồn vốn cho dự án mà chỉ thực hiện khối lượng tương ứng với tổng mức đầu tư đã phê duyệt ban đầu./.