Theo Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến phục vụ cộng đồng (CSIP), Chương trình ươm tạo doanh nghiệp xã hội 2012 là chương trình trọng tâm của CSIP năm 2012.

Mục đích của chương trình nhằm tìm kiếm và cung cấp hỗ trợ tài chính, phát triển kinh doanh cho các doanh nghiệp xã hội tiềm năng; đồng thời, thúc đẩy khả năng bền vững của các doanh nghiệp xã hội tới cộng đồng, góp phần giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường của Việt Nam trong nhiều lĩnh vực như: môi trường, giáo dục, sức khỏe cộng đồng, xóa đói giảm nghèo…

Đặc biệt, Chương trình ươm tạo doanh nghiệp xã hội 2012 ưu tiên khuyến khích sự tham gia của các sáng kiến về nước sạch, sử dụng và phân phối tài nguyên nước hợp lý, đặc biệt tại khu vực Nam Trung bộ.

Theo đó, sẽ có 7 -10 doanh nghiệp xã hội nhận được tư vấn hỗ trợ xây dựng kế hoạch kinh doanh, 3 - 5 doanh nghiệp xã hội có bảo vệ thành công kế hoạch kinh doanh sẽ tiếp tục nhận được hỗ trợ tài chính tương đương 10,000 USD và các tư vấn hỗ trợ sâu từ chương trình.

Chương trình phát động từ ngày 24/05/2012 thời gian nhận hồ sơ đăng ký tới hết ngày 30/06/2012.

Các tổ chức doanh nghiệp quan tâm theo dõi thông tin chi tiết và tải mẫu hồ sơ đăng ký tham gia trên website http://doanhnhanxahoi.org và http://csip.vn hoặc liên hệ trực tiếp với CSIP theo ĐT: 84 4 35378746; Fax: +84 4 35378992; Email: csipvn@gmail.com./.