Ngày 6/1, tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo khởi động dự án "Chấm dứt bạo lực đối với trẻ em" do Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam (World Vision) tổ chức.

Dự án Chấm dứt bạo lực đối với trẻ em được tiến hành ở bốn quốc gia tiểu vùng sông Mekong trong bốn năm, đã bắt đầu tiến hành từ ngày 1/10/2016.

Ở Việt Nam, dự án "Chấm dứt bạo lực đối với trẻ em" sẽ được triển khai tại bốn huyện của hai tỉnh Yên Bái và Điện Biên.

Cụ thể, tại tỉnh Yên Bái, dự án sẽ triển khai tại các huyện Lục Yên (các xã Khánh Thiện, Lâm Thượng, Động Quan, Phúc Lợi và Trung Tâm); huyện Văn Chấn (các xã Suối Bu, Suối Giàng, Phúc Sơn, Thanh Lương và Hạnh Sơn).

Tại tỉnh Điện Biên, các huyện được triển khai dự án là Mường Chà (các xã Huổi Lèng, Hừa Ngài và Sa Lông); Tuần Giáo (các xã Pú Nhung, Ta Ma, Phình Sáng và Rạng Đông).

Kinh phí thực hiện dự án dự kiến là hơn 1,5 triệu USD.

Mục tiêu chung của dự án "Chấm dứt bạo lực đối với trẻ em" là tạo môi trường cho thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 12-24, dễ bị tổn thương, được chăm sóc, bảo vệ thông qua sự hỗ trợ của gia đình và cộng đồng tại các vùng dự án.

Dự án sẽ cung cấp cho trẻ em, thanh thiếu niên các kiến thức, kỹ năng cần thiết để bảo vệ, phòng chống mua bán người thông qua các hoạt động câu lạc bộ, đào tạo nghề, khởi nghiệp nhỏ, trợ giúp cá nhân và các hoạt động khác. Những trẻ em và thanh thiếu niên là nạn nhân của bạo lực sẽ được trang bị kỹ năng để trở thành những phát ngôn viên, lên tiếng trong các cuộc đối thoại với các đối tác liên quan./.