Khoi thi dua cac Bo, nganh tong hop trien khai nhiem vu 2016 hinh anh 1Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Khối trưởng Khối thi đua các bộ, ngành tổng hợp Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu. (Ảnh: Nhật Linh​/TTXVN)

Ngày 29/2, tại Nhà Quốc hội, Khối Thi đua các Bộ, ngành tổng hợp tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016.

Với chủ đề: "Đoàn kết, sáng tạo thi đua lập thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao," năm 2016, Khối thi đua các Bộ, ngành tổng hợp xác định nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện tốt công tác tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; chào mừng bầu cử Quốc hội khóa XIV, bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; tiếp tục triển khai các chỉ thị, nghị quyết về đổi mới công tác thi đua khen thưởng cũng như đẩy mạnh phòng chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua khen thưởng, đưa các phong trào thi đua ngày càng đi vào thiết thực, hiệu quả.

Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu, phục vụ và quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực được giao; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; triển khai các hoạt động cụ thể trong phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", xây dựng tổ chức, cơ quan trong sạch, vững mạnh.

Đẩy mạnh phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng bộ máy tổ chức đơn vị hoạt động hiệu quả...

Đổi mới, tạo sự chuyển biến tích cực và hiệu quả trong công tác khen thưởng, bảo đảm chính xác, công khai, minh bạch, có tác dụng giáo dục, nêu gương, quan tâm đến các tập thể, cá nhân người lao động trực tiếp; phát hiện những điển hình tiên tiến, nhân tố mới thông qua các phong trào thi đua và thực hiện nhiệm vụ để có các hình thức khen thưởng đột xuất, phù hợp, kịp thời. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới...

Dự hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà, đánh giá cao những kết quả trong công tác thi đua, khen thưởng của Khối thi đua các Bộ, ngành tổng hợp trong năm 2015- năm có nhiều sự kiện quan trọng của đất nước; đánh giá cao vai trò Khối trưởng của Văn phòng Quốc hội trong 2015 vào thành tích chung của toàn Khối.

Tán thành với 5 nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng của Khối trong năm 2016, đồng chí Trần Thị Hà đề nghị các đơn vị trong Khối cần có những kế hoạch cụ thể hưởng ứng phát động thi đua của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX với chủ đề "Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc."

Trong các phòng trào thi đua cần bám sát nhiệm vụ trọng tâm của từng đơn vị, xây dựng tiêu chỉ cụ thể và tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá. Các Bộ, ngành cần có những phong trào thiết thức hưởng ứng phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"...

Trong quá trình thực hiện cần coi trọng công tác tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Công tác khen thưởng cần quan tâm khen thưởng kịp thời các đối tượng là người lao động trực tiếp; bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng cần chủ động trong nghiên cứu các văn bản pháp luật liên quan để làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo trong thực hiện các phong trào thi đua...

Năm 2015, 10 đơn vị thành viên trong Khối đã quan tâm phát động các phong trào thi đua với nhiều hình thức, nội dung đa dạng, sát với tình hình thực tế và yêu cầu phát triển của từng đơn vị trong Khối. Với chủ đề “Thi đua giỏi, phối hợp tốt, sáng tạo nhiều, thành tích cao”, các phong trào thi đua đều hướng tới chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2015; Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX.

Các phong trào thi đua thường xuyên, đột xuất đều gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, việc thực hiện Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới.”

Điển hình như phong trào “Công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Quốc hội thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên”; Văn phòng Chính phủ với phong trào “Thi đua nâng cao chất lượng, tiến độ, hiệu quả toàn diện các mặt công tác, lập thành tích chào mừng các sự kiện lớn của đất nước và 70 năm ngày truyền thống Văn phòng Chính phủ”... Các phong trào thi đua đã tạo nhiều chuyển biến rõ nét từ cơ quan đến các đơn vị cơ sở...

Tại Hội nghị, Văn phòng Quốc hội được nhận Cờ thi đua của Chính phủ. Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Bộ Kế hoạch và Đầu tư được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; tặng Bằng khen của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội- Khối trưởng Khối thi đua các Bộ, ngành tổng hợp cho 12 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham mưu, tổ chức các hoạt động của Khối.

Năm 2016, Ngân hàng Phát triển Việt Nam là Khối trưởng Khối thi đua các Bộ, ngành tổng hợp./.
Quỳnh Hoa (TTXVN/Vietnam+)