Ngày 30/5, thảo luận về Báo cáo của Chính phủ đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2012; việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2013, đại biểu Trương Văn Vở (đoàn Đồng Nai), Huỳnh Ngọc Đáng (đoàn Bình Dương) đã đề nghị Chính phủ loại bỏ hai dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A ra khỏi Tổng sơ đồ điện VII do lo ngại ảnh hưởng môi trường.

Theo đại biểu Trương Văn Vở, để xây dựng hai dự án thủy điện này thì diện tích phải chuyển mục đích sử dụng Vườn Quốc gia Cát Tiên quá lớn, trên 379ha, trong đó có gần 140ha vùng lõi. Trong khi đó, Vườn Quốc gia Cát Tiên là khu dự trữ sinh quyển đã được UNESCO công nhận, đồng thời đang xem xét trở thành Di sản thiên nhiên thế giới.

Giải trình thêm về nội dung này, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng cho biết Bộ Công Thương đã báo cáo với Quốc hội, cử tri các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương tại các kỳ họp trước về hai dự án thủy điện này.

Theo Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, hai dự án này nằm trong Tổng sơ đồ điện VII và hiện nay chưa được Chính phủ phê duyệt. Do chưa được phê duyệt nên Chính phủ chưa trình Quốc hội xem xét theo Nghị quyết số 49. Báo cáo đánh giá tác động môi trường của hai dự án đã được chủ đầu tư gửi đến Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định. Khi có ý kiến thẩm định thì chủ đầu tư mới tiến hành các bước tiếp theo.

"Tinh thần của chúng tôi là nếu qua xem xét báo cáo đánh giá tác động môi trường mà thấy rằng tác động lớn đến môi trường thì sẽ không triển khai hai dự án này,” Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng khẳng định.

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cũng cho biết trong hai ngày 22 và 23/4, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đã làm việc với Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai về tác động của hai dự án thủy điện đến môi trường và trực tiếp kiểm tra tại hiện trường hai dự án thủy điện, sau đó báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội để có văn bản trả lời Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai./.

TT (TTXVN)