Theo thông báo của Văn phòng Chính phủ tại công văn số 1131/VPCP-KTTH, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định từ ngày 1/3/2009, không thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa xuất nhập khẩu (C/O) để giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Đây được xem là một trong những biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu, đồng thời tạo thuận lợi cho doanh nghiệp khi làm các thủ tục xuất khẩu hàng hóa sang các quốc gia, vùng lãnh thổ khác trên thế giới.

Mức lệ phí cấp mới C/O hiện nay là 50.000 đồng/giấy, lệ phí cấp lại là 10.000 đồng/giấy, do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thực hiện./.

(TTXVN/Vietnam+)