Cây xoài 300 tuổi Đời sống

Cây xoài 300 tuổi

Cây xoài cổ 300 tuổi thuộc ấp Biển Tây B, xã Vĩnh Trạch Đông, có chiều cao ước khoảng 15-20m, đường kính khoảng 4 vòng tay người lớn.