Belize
Động đất mạnh chấn động vùng Caribbean Môi trường

Động đất mạnh chấn động vùng Caribbean

Ngày 28/5, một trận động đất mạnh 7,1 độ richter đã làm chấn động vùng biển vùng biển Caribbean, khiến ba nước Honduras, Guatemala và Belize phải đưa ra cảnh báo sóng thần trong 90 phút. Động đất cũng được cảm nhận ở En Salvador và Nicaragua.