Beeline Việt Nam ra mắt Công nghệ

Beeline Việt Nam ra mắt

Trong giai đoạn đầu, dịch vụ Beeline sẽ ra mắt tại các tỉnh, thành phố lớn ở Việt Nam như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.