Mai một làng nghề Đời sống

Mai một làng nghề

Tuy sắp vào mùa lũ nhưng nhiều cơ sở đóng xuồng, ghe Bà Đài không nhộn nhịp như mọi năm vì gặp khó khăn do không có nơi tiêu thụ.