Eritrea
VN kêu gọi đối thoại về bất đồng Djibouti-Eritrea Chính trị

VN kêu gọi đối thoại về bất đồng Djibouti-Eritrea

Phát biểu tại cuộc tham vấn của Hội đồng Bảo an về tranh chấp biên giới giữa Djibouti và Eritrea, ngày 7/4, Đại sứ Lê Lương Minh, Đại diện Việt Nam tại Hội đồng Bảo an, kêu gọi các bên kiềm chế, nghiêm chỉnh thực hiện Nghị quyết 1862 (2009) của Hội đồng Bảo an và nhanh chóng nối lại đối thoại chính trị nhằm giảm căng thẳng và tìm kiếm một giải pháp được các bên chấp nhận.