[Mega Story] Chuyện chưa kể về giáo sư Phan Huy Lê Giáo dục

Chuyện chưa kể về giáo sư Phan Huy Lê

Nhường cho trò từ manh áo mặc, đôi dép đi; quyết tâm đi Trường Sa dù đã ở tuổi 84 chỉ vì "viết sử thì không thể không đến Trường Sa", những câu chuyện về giáo sư Phan Huy Lê khiến lòng người nghẹn lại