Giải mã bí mật sự sống Khoa học

Giải mã bí mật sự sống

Một nghiên cứu của các nhà khoa học Ireland có thể giải đáp được bí mật suốt 2 tỷ năm về thành phần cấu thành nên sự sống cơ bản.