Không chấp nhận đàn ông Đời sống

Không chấp nhận đàn ông

Tại Kenya đang tồn tại một “nữ quốc” - làng Umoja, với luật lệ là không tiếp nhận bất kỳ người đàn ông nào đến chung sống.
Chính trị

VN mong muốn hòa bình cho Vùng Hồ Lớn

Ngày 15/1, phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an về tình hình Hồ Lớn, Đại sứ Hoàng Chí Trung, Phó Đại diện Việt Nam tại Hội đồng Bảo an, ghi nhận việc Chính phủ CHDC Congo và nhóm phiến quân CNDP tiến hành đàm phán hòa bình tại Nairobi (Kenya).