Tìm ra loài chuột mới Khoa học

Tìm ra loài chuột mới

Loài chuột mới phát hiện ở rừng nguyên sinh Kenya có ngoại hình hiếm thấy, có khả năng thuộc chủng chuột chù voi chưa từng gặp.