Chấm dứt tranh chấp Kinh tế

Chấm dứt tranh chấp

Từ ngày 15/9, hàng hóa và các phương tiện giao thông của Macedonia và tỉnh ly khai Kosovo đã được thông thương qua biên giới.