Kịch ngắn “Giữa cơn giông biển” vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chọn làm tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền về biển đảo Việt Nam.

Ấn phẩm tuyên truyền đặc biệt này sẽ ra mắt công chúng vào cuối tháng Năm nhằm hưởng ứng “Tuần lễ biển đảo Việt Nam,” cuộc thi “Vì biển đảo quê hương thân yêu.”

Mong muốn sức lan tỏa về ý thức giữ gìn và tình yêu biển đảo Việt Nam sẽ được nhân lên sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, đáp ứng nhu cầu hoạt động sân khấu quần chúng hiện nay, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), đơn vị chủ trì hoạt động tuyên truyền đã lựa chọn một số tác phẩm chất lượng tốt để xuất bản gửi tới cơ sở.

Giữa cơn giông biển” là tác phẩm đầu tiên được chọn gửi đến công chúng với số lượng 3.000 bản in. Ấn phẩm dày gần 300 trang này được in trên khổ giấy 14,5x20,5 tại Nhà Xuất bản Dân trí, được phát hành đến các trung tâm văn hóa huyện, hội văn học nghệ thuật, các sở giáo dục, bộ đội biên phòng các tỉnh...

Riêng các địa phương có biển, đảo sẽ được cung cấp xuống đến cấp xã.

Giữa cơn giông biển” của Nguyễn Xuân Hùng (Bộ đội Binh đoàn Tây nguyên) đạt giải Nhất trong “Cuộc thi sáng tác kịch ngắn về đề tài biển, đảo Việt Nam” vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.

Vở kịch đã phản ánh được khát vọng giữ gìn biển đảo, khơi dậy tình cảm yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, vẻ đẹp của thiên nhiên, đất nước, con người vùng biển, đảo Tổ quốc.

Kịch bản cũng giúp người dân thấy được điểm tựa vững chắc của biển đảo là đất liền thân yêu, là những con người yêu biển dám đứng nơi đầu sóng, ngọn gió bảo vệ chủ quyền biển đảo với tấm lòng cao cả của người lính Cụ Hồ./.