Trong 3 ngày 30/8-1/9, tại Trụ sở Chính phủ, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chính phủ đã họp phiên thường kỳ tháng 8.

Phiên họp nhằm thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội 8 tháng năm 2011, tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP về cắt giảm, điều chuyển vốn đầu tư nhà nước; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2011, phương hướng năm 2012 và nhiệm vụ chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015.

Cũng tại phiên họp, các thành viên Chính phủ thảo luận và cho ý kiến về báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2011 và dự toán ngân sách năm 2012.

Kinh tế-xã hội tiếp tục chuyến biến tích cực

Thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2011, các thành viên Chính phủ đánh giá, nhờ việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, trong tháng 8/2011 tình hình kinh tế-xã hội đã dần đi vào ổn định, một số lĩnh vực đạt kết quả khả quan.

Trong đó, lạm phát được kiềm chế (thấp nhất kể từ đầu năm và đạt dưới 1%), sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá, kim ngạch xuất khẩu tăng 3 lần so với kế hoạch, nhập siêu có xu hướng giảm, bội chi ngân sách nhà nước giảm, thị trường ngoại hối từng bước ổn định, an sinh xã hội được chú trọng…

Cụ thể, xuất khẩu 8 tháng đạt 60,8 tỷ USD tăng 33,7% so với cùng kỳ năm trước, sản xuất công nghiệp tăng 7,3%, thu hút 3,96 triệu lượt khách du lịch, trên 52.000 doanh nghiệp đăng ký mới…

Thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương đã thực hiện cắt giảm từ nguồn vốn ngân sách và trái phiếu Chính phủ 9.452 tỷ đồng, các tập đoàn và tổng công ty cũng cắt giảm, đình hoãn, giãn tiến độ 907 dự án với tổng số vốn trên 39,2 nghìn tỷ đồng.

“Nghị quyết 11 cơ bản đạt được mục tiêu, nhất là kiểm soát được thị trường vàng, ngoại hối và lạm phát giảm xuống dưới 1%. Trong thời gian qua, các cơ quan báo chí đã làm tốt công tác thông tin truyền về Nghị quyết, góp phần cùng cả nước thực hiện có hiệu quả mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…”, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son khẳng định.

Tập trung đầu tư cho nông nghiệp

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, các thành viên Chính phủ đánh giá tình hình thiên tai dịch bệnh đã gây thiệt hại về người và tài sản của nhân dân, gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp, giá đầu vào phục vụ sản xuất nông nghiệp vẫn còn ở mức cao ảnh hưởng đến tâm lý người chăn nuôi trong việc đầu tư tái đàn và mở rộng chăn nuôi.

Bên cạnh đó, việc lãi suất còn ở mức cao cùng với khó khăn tiếp cận nguồn vốn tín dụng cũng gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh ảnh hưởng đến cuộc sống của người lao động…

Trên tinh thần này, các thành viên Chính phủ kiến nghị tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt Nghị quyết 11 của Chính phủ, trong đó tập trung tái cấu trúc đầu tư công theo hướng phát triển bền vững gắn với bảo đảm an toàn nợ công, doanh nghiệp nhà nước, hệ thống ngân hàng, thể chế…; Tập trung nguồn lực đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn để đảm bảo an ninh lương thực và tăng xuất khẩu nông sản, bảo đảm nguồn cung thực phẩm ổn định và góp phần cải thiện đời sống nông dân.

Khẳng định sẽ không để xảy ra tình trạng sốt giá lương thực, thực phẩm, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát kiến nghị Chính phủ cần đầu tư mạnh cho phát triển nông nghiệp, trong đó tập trung vào lĩnh vực thủy lợi cho trồng trọt và nuôi trồng thủy sản phát triển bền vững.

Đề cập đến việc khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn vay, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng đề xuất Chính phủ sớm xây dựng lộ trình cụ thể để giảm lãi suất cho vay, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, cá nhân tiếp cận nguồn vốn sản xuất kinh doanh. Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ cho rằng hiện nay, tổng cầu về vốn đang ở mức cao, đây là vấn đề cần được xem xét để đề ra những giải pháp hiệu quả trong giảm lãi suất cho vay cũng như lãi suất huy động.

Thảo luận về phương hướng năm 2012 và nhiệm vụ chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015, các thành viên Chính phủ nhất trí mục tiêu tổng quát là ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm cho nền kinh tế phát triển bền vững với tăng trưởng hợp lý. Nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Chính trị, xã hội ổn định, đồng thuận, dân chủ và kỷ cương… tạo nền tảng để đến năm 2020 Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Các thành viên Chính phủ kiến nghị điều chỉnh một số chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục đào tạo, môi trường, y tế…

“Dự báo sắp tới tình hình kinh tế Việt Nam vẫn còn khó khăn do tác động của nền kinh tế thế giới. Ngoài ra, yếu tố đảm bảo an ninh trật tự cũng tác động đến nền kinh tế Việt Nam. Đòi hỏi các cấp, ngành và địa phương phải có quyết tâm cao trong việc thực hiện nghiêm Nghị quyết 11 của Chính phủ, đặc biệt là cắt giảm đầu tư công và tái cơ cấu đầu tư công…”, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang đề xuất.

Nhằm triển khai có hiệu quả các mục tiêu, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Chính phủ sớm ổn định tổ chức, nhất là chức năng nhiệm vụ của từng bộ để hệ thống vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.

Phó Thủ tướng cũng kiến nghị các bộ, ngành và địa phương cần chủ động đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, hạn chế thấp nhất cơ chế xin cho, nhất là trong lĩnh vực cấp phát ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản.

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của nông nghiệp, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Chính phủ cần đặc biệt quan tâm đầu tư cho lĩnh vực này, nhất là triển khai có hiệu qủa Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển nông thôn mới.

Thực hiện mục tiêu kép kiềm chế lạm phát và duy trì tăng trưởng hợp lý

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến của các thành viên Chính phủ để hoàn thiện các báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2011, phương hướng năm 2012 và nhiệm vụ chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015, từ đó xác định những giải pháp chỉ đạo thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn của đất nước.

Khái quát một số nét chính về tình hình kinh tế-xã hội 8 tháng của năm 2011, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ nhiệm vụ những tháng cuối năm là tiếp tục kiên định mục tiêu kiềm chế lạm phát, trong đó thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng, đưa tín dụng vào sản xuất nhằm đảm bảo thực hiện kép hai mục tiêu kiềm chế lạm phát và duy trì tăng trưởng hợp lý (khoảng 6%).

Để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đã đề ra, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo các bộ, ngành chức năng tiếp tục làm tốt công tác kiểm soát thị trường ngoại tệ, vàng, bội chi ngân sách…

Theo đó, tiếp tục kiên trì chính sách tiền tệ chặt chẽ và có chính sách hỗ trợ cho khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa, khu vực nông nghiệp, nông thôn. Tập trung kiềm chế tốc độ tăng giá các mặt hàng thiết yếu, đảm bảo cung cầu, không để tình trạng sốt giá, đặc biệt là lương thực, thực phẩm, xăng dầu… Đồng thời, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, rà soát lại đầu tư để tập trung vốn cho các công trình cấp bách, nhất là công trình điện.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường tăng cường quản lý chặt chẽ khoáng sản, tạm dừng cấp phép khai thác khoáng sản trên địa bàn cả nước. Cả nước chủ động ứng phó có hiệu quả với thiên tai, dịch bệnh và bảo đảm đủ nguồn lực cho phòng tránh, khắc phục hậu quả thiên tai….

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị các bộ, ngành cần làm tốt hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội, đồng thời kiện toàn tổ chức, hoàn thiện bộ máy, trong đó đặc biệt quan tâm về công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch và chấn chỉnh phân cấp vừa phát huy sáng tạo của địa phương vừa đảm bảo hiệu lực quản lý thống nhất của nhà nước.

Đề cập đến phương hướng năm 2012, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị tiếp tục bám sát mục tiêu đã đề ra, trong đó GDP phấn đấu đạt khoảng 6,5%, lạm phát dưới 10%, nhập siêu dưới 13%, giảm 2% hộ nghèo, tạo việc làm mới cho trên 1,6 triệu lao động…

Các bộ ngành, địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhất là về điều hành tài chính tiền tệ, đầu tư cho nông nghiệp, tái cơ cấu nền kinh tế. Kế hoạch 5 năm 2011-2015, không điều chỉnh mục tiêu tổng quát, định hướng căn cứ vào Nghị quyết để cụ thể hóa, các bộ, ngành rà soát lại các chương trình mục tiêu quốc gia, lồng ghép có hiệu quả tránh trùng lặp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu.

Cũng tại phiên họp, các thành viên Chính phủ đã nghe và thảo luận về kết quả kiểm kê đất đai 5 năm 2005-2010 của cả nước, quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011-2015; Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ XIII; tờ trình về các dự án Luật Giám định tư pháp, xử lý vi phạm hành chính, Quảng cáo, Phòng chống tác hại thuốc lá, Tài nguyên nước…/.

Thiện Thuật (TTXVN/Vietnam+)