Từ ngày 5-8/12, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XI đã họp kỳ thứ 8 do ông Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Hội nghị.

Trong kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thảo luận, xem xét, thống nhất kết luận hoặc giải quyết một số nội dung. Trong đó có thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2011 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2012 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các cấp; kết quả bình xét thi đua, khen thưởng của Ngành Kiểm tra Đảng năm 2011; thảo luận, tham gia ý kiến vào dự thảo Quy chế giám sát trong Đảng để trình Bộ Chính trị ban hành.

Ủy ban cũng đã kết luận về kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh: Nam Định, Bình Dương và kiểm tra việc thực hiện chế độ chi hoạt động công tác đảng theo Quyết định số 84-QĐ/TW, ngày 01/10/2003 của Ban Bí thư đối với Đảng ủy Bộ đội Biên phòng. Qua đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương ghi nhận những ưu điểm; đồng thời chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế trong việc quản lý tài chính, tài sản của Đảng và yêu cầu các đơn vị nghiêm túc chấn chỉnh, rút kinh nghiệm.

Đồng thời, Ủy ban cũng xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng theo thẩm quyền đối với một đảng viên, quyết định giữ nguyên hình thức khai trừ ra khỏi Đảng; xem xét kết quả giải quyết đơn thư tố cáo đối với một đảng viên thuộc diện Ban Bí thư quản lý.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận nội dung tố cáo là có cơ sở, đảng viên bị tố cáo có thiếu sót, khuyết điểm; yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trước tập thể về những thiếu sót, khuyết điểm đó; tham gia ý kiến với Đoàn giải quyết khiếu nại của Ban Bí thư về việc giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của 4 đảng viên.

Sau khi nghe báo cáo, Ủy ban Kiểm tra Trung ương thống nhất đề nghị Ban Bí thư là tăng hình thức kỷ luật từ cách hết các chức vụ trong Đảng lên khai trừ ra khỏi Đảng một trường hợp, giữ nguyên hình thức kỷ luật cảnh cáo 2 trường hợp, giữ nguyên hình thức khai trừ ra khỏi Đảng một trường hợp./.