Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết không né tránh trong xử lý sai phạm vụ Formosa. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trả lời báo chí bên lề hành lang Quốc hội về việc xử lý trách nhiệm liên quan tới sự cố Formosa, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà khẳng định sự việc đang được làm từ dưới lên trên, không né tránh, che đậy và đòi hỏi khách quan, theo đúng quy định.

- Thưa Bộ trưởng, dư luận hết sức quan tâm về việc cho đến thời điểm hiện tại, chưa thấy ai phải chịu trách nhiệm về quản lý nhà nước trong vụ việc Formosa xả thải gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại miền Trung. Xin Bộ trưởng cho biết việc này đang được tiến hành như nào?

Ông Trần Hồng Hà:
Toàn bộ công việc trong xử lý sự cố này được Đảng và Nhà nước làm hết sức khẩn trương, triệt để và đồng bộ các vấn đề. Trong đó, có việc xem xét, kiểm điểm lại trách nhiệm quản lý Nhà nước của các cơ quan quản lý các cấp. Việc làm này đòi hỏi khách quan theo đúng quy định.

Quá trình này đều làm rất kỹ, từ dưới lên trên, có thống nhất và sẽ công bố rộng rãi, không né tránh, không che đậy.

- Về phần Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan chức năng của Bộ thì Bộ trưởng chỉ đạo kiểm điểm vấn đề này ​ra sao?

Ông Trần Hồng Hà:
Hiện nay, chúng tôi đang phối hợp với Ủy ban kiểm tra Trung ương trực tiếp kiểm tra các dấu hiệu.

Về phía Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ban cán sự Đảng đã kiểm điểm, báo cáo và chờ cấp trên xem xét có kết luận. Mọi việc đang được thực hiện đúng trình tự.

Khi đánh giá về một tổ chức, con người thì mình phải làm đúng quy trình, các quy định có liên quan. Thủ tướng đã nói làm đến đâu công bố đến đó.

- Thưa Bộ trưởng, hiện Bộ trưởng đã ký quyết định kỷ luật cán bộ nào chưa? Với những người đã nghỉ hưu nhưng liên quan tới việc này thì sẽ xử lý thế nào?

Ông Trần Hồng Hà: Hiện nay mọi việc đang triển khai và tôi chưa ký bất kỳ quyết định nào. Còn với người nghỉ hưu thì có cấp ủy ở đó xử lý, có Ủy ban kiểm tra Trung ương xem xét xử lý theo quy định về công tác kiểm tra của Đảng, quy định của pháp luật về xử lý cán bộ.

- Bộ trưởng có phát biểu trước Quốc hội về việc trước đây chúng ta chưa quá chú trọng tới công tác bảo vệ môi trường và trong tái cơ cấu sắp tới, cần phải đẩy mạnh vấn đề này. Theo Bộ trưởng, cần phải có các giải pháp gì để bảo đảm không có sự cố môi trường đáng tiếc xảy ra?

Ông Trần Hồng Hà: Theo tôi, vấn đề quan trọng nhất chính là mô hình phát triển. Trong báo cáo nhận định trước đây nền kinh tế ưu tiên cho phát triển, huy động đầu tư nước ngoài. Nền kinh tế đó chủ yếu thâm dụng vào tài nguyên, thâm dụng vào chi phí môi trường, luật lệ, tổ chức thực hiện chưa chặt chẽ, hiệu quả. Bên cạnh đó, các quy chuẩn tiêu chuẩn môi trường có nhiều điểm thấp hơn so với các nước.

Do đó, chúng ta cần phải làm hai việc. Thứ nhất, là phải rà soát lại tất cả các cơ sở sản xuất từ trước tới nay. Trên cơ sở đó, có lộ trình, giải pháp để các doanh nghiệp chấp hành, tuân thủ.

Thứ hai, phải rà soát lại danh mục các nhà đầu tư, ngành công nghiệp để lựa chọn những ngành có tiềm năng ô nhiễm cao và đưa vào danh mục để tập trung quản lý, kiểm soát riêng. Phải nâng quy chuẩn tiêu chuẩn môi trường của Việt Nam lên và huy động nguồn lực nước ngoài, dòng vốn, công nghệ hiện đại đáp ứng vấn đề môi trường, sử dụng tiết kiệm năng lượng…

Đặc biệt, chúng ta phải thành một ngành công nghiệp về xử lý môi trường, một ngành dịch vụ về đầu tư xử lý môi trường. Đây cũng sẽ là ngành có vị trí quan trọng trong các ngành phát triển kinh tế như tạo công ăn việc làm, mang lại hiệu quả về mặt kinh tế-xã hội nói.

- Xin cảm ơn Bộ trưởng!