Ngày 24/4, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc ra công điện yêu cầu thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo và tổ chức triển khai trở lại các hoạt động của ngành trong khi tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

[Đường băng sân bay Tân Sơn Nhất, Nội Bài khi nào được ''giải cứu''?]

Một trong những hoạt động đáng chú ý là việc các đơn vị triển khai các cuộc kiểm toán thuộc kế hoạch kiểm toán năm 2020 từ ngày 4/5 (bao gồm cả các cuộc kiểm toán đang tạm dừng theo Công điện số 382/CĐ-KTNN về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19).

Tổng Kiểm toán Nhà nước yêu cầu thủ trưởng các đơn vị chủ trì thông báo kế hoạch triển khai từng cuộc kiểm toán tới các đơn vị được kiểm toán để phối hợp thực hiện theo kế hoạch đã được duyệt.

Để thực hiện Kết luận số 31-TB/BCS ngày 10/4 của Ban Cán sự Đảng Kiểm toán Nhà nước, các đơn vị tập trung rà soát, cắt giảm quy mô, rút ngắn thời gian kiểm toán đảm bảo các cuộc kiểm toán thuộc kế hoạch năm kết thúc trước ngày 30/11, song vẫn phải đảm bảo chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm toán và không để xảy ra tiêu cực.

Ngoài ra, để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khắc phục khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh, các Đoàn Kiểm toán không thực hiện đối chiếu nghĩa vụ thuế tại các doanh nghiệp thuộc kế hoạch kiểm toán năm 2020. Trong trường hợp kiểm toán tại cơ quan thuế phát hiện dấu hiệu sai phạm, gian lận thì thủ trưởng đơn vị báo cáo lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước để thực hiện xác minh, đối chiếu để xử lý./.

Hạnh Nguyễn (Vietnam+)