Ô nhiễm hồ tại Hà Nội. (Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu môi trường và cộng đồng cung cấp)

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ trưởng Trần Hồng Hà, Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ra văn bản số 1610 ngày 6/5, yêu cầu Tổng cục Môi trường khẩn trương làm rõ một số điểm ô nhiễm nặng trên địa bàn thành phố Hà Nội, tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Quảng Ngãi.

Công văn nêu rõ: Qua phản ánh trên phương tiện thông tin đại chúng ngày 5/5 về tình hình ô nhiễm nặng hơn sau khi cải tạo hồ Ngọc Khánh (Hà Nội); xuất hiện cá chết, nước đổi màu, bốc mùi hôi thối trên sông Bưởi chảy qua xã Thạch Lâm, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa); ô nhiễm nguồn nước ở Phước Thiện, xã Bình Hải, Bình Sơn (Quảng Ngãi), Bộ trưởng yêu cầu Tổng cục Môi trường trình Lãnh đạo Bộ ký văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển, ven các sông lớn rà soát lập danh sách các cơ sở có nguồn thải lớn, kiểm tra báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường; đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội kiểm tra, báo cáo tình hình ô nhiễm môi trường ở hồ Ngọc Khánh, làm rõ nguyên nhân báo cáo về Bộ.

Đồng thời, Tổng cục Môi trường có văn bản đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra, phân tích mẫu nước để công bố chất lượng nước; trường hợp ô nhiễm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân cần có giải pháp tìm kiếm nguồn nước để cung cấp nước sạch cho sinh hoạt đảm bảo ổn định đời sống cho nhân dân.

Tổng cục Môi trường triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ nêu trên, báo cáo Bộ trưởng về kết quả thực hiện trong tháng 5./.