Kiem tra cong tac quy hoach, luan chuyen can bo tai Bo Xay dung hinh anh 1Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Sáng 16/5, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn, đã làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Xây dựng, công bố Quyết định số 471-QĐNS/TW của Bộ Chính trị thành lập Đoàn kiểm tra đối với Ban cán sự Đảng Bộ Xây dựng (Đoàn kiểm tra số 471 của Bộ Chính trị).

Theo Quyết định số 471-QĐNS/TW, Bộ Chính trị quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kết luận số 24-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo gắn với việc thực hiện Quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử (ban hành kèm theo Quyết định số 68-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa X) đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định, Bình Thuận và Ban cán sự Đảng Bộ Xây dựng. Thời gian kiểm tra từ tháng 6/2012 đến nay.

Theo kế hoạch, Đoàn sẽ làm việc tại Bộ Xây dựng và 5 đơn vị, tổ chức Đảng trực thuộc từ ngày 16/5, đồng thời hoàn thành công tác kiểm tra, báo cáo Bộ Chính trị trước ngày 30/6.

Tại buổi làm việc, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà đã báo cáo khái quát một số kết quả trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý, giới thiệu cán bộ ứng cử. Ban cán sự Đảng Bộ Xây dựng đã ban hành quyết định quy hoạch các chức danh diện Ban cán sự Đảng quản lý với tỷ lệ cán bộ trẻ 70% và cán bộ nữ ở khối sự nghiệp trên 30%. Bộ đã trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm 3 Thứ trưởng, bổ nhiệm lại 2 Thứ trưởng. Từ năm 2012 đến nay, Bộ đã bổ nhiệm 67 cán bộ và bổ nhiệm lại 39 cán bộ là trưởng, phó các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ quản lý.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ là những nhiệm vụ quan trọng trong 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp lớn được Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 (khóa VIII) về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đã đề ra. Bốn nhóm nhiệm vụ, giải pháp lớn này đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Trong công tác cán bộ, quy hoạch cán bộ là nội dung trọng yếu, đảm bảo cho công tác cán bộ đi vào nền nếp, chủ động, có tầm nhìn xa, đáp ứng cả nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Nghị quyết xác định thực hiện luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý giữa các vùng, các ngành, các cấp theo một quy trình chặt chẽ và có chế độ, chính sách thích hợp.

[Xây dựng Đảng: Sửa đổi quy trình, quy định siết chặt công tác cán bộ]

Theo Phó Thủ tướng, quá trình thực hiện Kết luận 24-KL/TW và Quyết định số 68-QĐ/TW của Bộ Chính đã đạt được nhiều kết quả.

Theo thống kê chưa đầy đủ, đến nay có trên 110.000 lượt cán bộ được quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý ở các cấp đã luân chuyển công tác, trong đó, trên 1.100 cán bộ quy hoạch các chức danh lãnh đạo quản lý thuộc diện Trung ương quản lý; trên 42.000 cán bộ quản lý các cấp được luân chuyển.

Tuy nhiên, trong công tác bổ nhiệm, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ còn có thực trạng thiếu chặt chẽ trong thực hiện quy trình, dễ dãi trong công tác quy hoạch, đề bạt, luân chuyển cán bộ; thậm chí đã xảy ra một số vụ việc vi phạm, sai phạm nghiêm trọng tại một số Đảng bộ, cơ quan, địa phương gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng xấu tới uy tín của Đảng, Nhà nước mà muôn sự đều từ công tác cán bộ.

Xuất phát từ thực tế đó, Bộ Chính trị đã đề ra chuyên đề cho năm 2017 là kiểm tra công tác cán bộ, đánh giá đúng kết quả, ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế trong việc thực hiện Kết luận số 24 và Quyết định số 68, rút ra những kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, từ đó kiến nghị với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các quy định, chế độ, chính sách cho phù hợp với thực tiễn. Bộ Chính trị đã thành lập 5 Đoàn kiểm tra thực hiện kết luận này với 10 Ban Thường vụ tỉnh ủy và 5 Ban Cán sự Đảng của 5 bộ, ngành Trung ương trong năm 2017.

Phó Thủ tướng đề nghị Đoàn kiểm tra đi sâu đánh giá các kết quả nổi bật, những hạn chế, yếu kém, vi phạm (nếu có) trong việc thực hiện các quy định theo Kết luận 24 và Quyết định 68 của Bộ, chú ý thêm vai trò trách nhiệm của Ban cán sự Đảng, sự phối hợp giữa Ban cán sự Đảng với Đảng ủy của cơ quan, phân tích làm rõ nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ. Trong quá trình kiểm tra, Đoàn cần đánh giá năng lực, hiệu quả của bộ máy làm công tác tổ chức cán bộ, chế độ, chính sách đối với người được luân chuyển, cán bộ làm công tác cán bộ.

Phó Thủ tướng cho rằng đây là dịp để Bộ rà soát lại, làm tốt hơn công tác cán bộ trong thời gian tới, đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đánh giá cao sự chuẩn bị của Đoàn và của Ban cán sự Đảng Bộ Xây dựng, Phó Thủ tướng cũng đề nghị Đoàn trong quá trình làm việc, phải thực hiện đúng quy trình, quy định trong công tác kiểm tra, tinh thần là không ảnh hưởng, xáo động đến công tác của Bộ nhưng phải đảm bảo làm thực chất, hiệu quả.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Trưởng đoàn kiểm tra, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà khẳng định sẽ đánh giá toàn diện, khách quan, nhận diện nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, đề xuất phương hướng, giải pháp trong thời gian tới, để công tác cán bộ của Bộ tốt hơn, nhất là trong việc luân chuyển, đào tạo, đánh giá, bổ nhiệm cán bộ. Bộ sẽ chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với Đoàn kiểm tra theo kế hoạch./.
Chu Thanh Vân (TTXVN/Vietnam+)