Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định khẩn trương kiểm tra, làm rõ nội dung phản ánh việc lãnh đạo huyện, xã cố tình bán đất trái thẩm quyền tại một số huyện tỉnh Nam Định. 

Hiện nay, trên một số phương tiện thông tin đại chúng đang phản ánh việc lãnh đạo huyện, xã cố tình bán đất trái thẩm quyền tại một số huyện Ý Yên, Giao Thủy, Nam Trực... tỉnh Nam Định. 

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định khẩn trương kiểm tra, làm rõ nội dung báo phản ánh; nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật phải xử lý nghiêm theo quy định; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10/9/2016./.