Chiều 29/10, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương dẫn đầu, đã kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” tại Hà Tĩnh.

Sau hơn bốn năm học tập, quán triệt nghị quyết, hầu hết các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng từ tỉnh đến cơ sở, cán bộ, đảng viên đã nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò của tổ chức cơ sở đảng; nhận thức được chức năng nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức cơ sở đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo.

Vai trò của cấp ủy các cấp, các ngành, tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên được thể hiện rõ nét hơn. Hệ thống chính trị không ngừng được củng cố và kiện toàn, từng bước đổi mới, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của chính quyền.

Về công tác đào tạo, bồi dưỡng cấp ủy, cán bộ cơ sở, Ban thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2010-2015, xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và những năm tiếp theo. Toàn tỉnh đã có 1.655 người (chiếm 27%) được đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ sở trình độ cao đẳng, đại học ; 188 người trên đại học; 2.295 người có trình độ lý luận chính trị trung cấp; 279 người cao cấp, cử nhân; mở ba lớp chỉnh huấn cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở ở 262 xã, phường, thị trấn…

Công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt là vùng có đồng bào dân tộc thiểu số và tôn giáo, vùng sâu, vùng xa. Trong bốn năm (2008-2012), toàn Đảng bộ đã kết nạp được 11.888 đảng viên mới; trong đó có 62 người theo đạo, 10 ngừoi dân tộc ít người…

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng Tô Huy Rứa đánh giá cao những kết quả đạt được của Hà Tĩnh trong công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là sự sáng tạo, năng động trong phát triển kinh tế của địa phương.

Tuy nhiên, ông Tô Huy Rứa cũng cho rằng Đảng bộ tỉnh cần thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, thiếu sót trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X), đặc biệt là việc phê bình và tự phê bình của cán bộ, đảng viên. Về những đề xuất của địa phương, đoàn công tác sẽ tổng hợp kiến nghị lên Bộ Chính trị trong chương trình làm việc sắp tới.

Trước đó ngày 28/10, đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đã kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” tại Đảng bộ xã Cẩm Bình và Đảng bộ huyện Can Lộc. Đoàn đã về thắp hương, dâng hoa khu mộ 10 liệt sỹ thanh niên xung phong tại Khu di tích ngã ba Đồng Lộc./.

Công Tường (TTXVN)