Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang, cuộc họp Ban Chấp hành Ðảng bộ huyện Tân Hiệp diễn ra vào chiều 6/9 đã công bố quyết định kỷ luật của Tỉnh ủy Kiên Giang đối với ông Nguyễn Văn Tươi, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và ông Lê Văn Nghĩa, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện.

Ông Nguyễn Văn Tươi bị kỷ luật cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Ðảng bộ huyện Tân Hiệp. Với vai trò Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy khóa X, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy khóa IX, ông Tươi chịu trách nhiệm chung với Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Hiệp về quá trình lãnh đạo, điều hành để xảy ra sai phạm lớn về tài chính và xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện với số tiền 20,3 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Tươi vi phạm những điều đảng viên không được làm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm giữ và sử dụng trái quy định số tiền hơn 5 tỷ đồng. Gia đình và thân nhân ông Tươi lấn chiếm, sử dụng đất Nhà nước sai quy định, làm mất uy tín bản thân, ảnh hưởng đến Đảng bộ huyện Tân Hiệp, gây bức xúc trong dư luận xã hội và quần chúng nhân dân.

Ông Lê Văn Nghĩa, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tân Hiệp bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Với vai trò Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tân Hiệp, ông Nghĩa chịu trách nhiệm chung với Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Hiệp về quá trình lãnh đạo, chỉ đạo để xảy ra sai phạm nghiêm trọng về tài chính và xây dựng cơ bản với số tiền 20,3 tỷ đồng dẫn đến nhiều tập thể, cá nhân bị kiểm điểm, xử lý kỷ luật.

Ông Lê Văn Nghĩa vi phạm những điều đảng viên không được làm, ảnh hưởng đến Đảng bộ huyện Tân Hiệp, gây mất lòng tin trong nhân dân./.

Lê Huy Hải (TTXVN)