Kien toan co cau 13 Ban, Vien Trung uong Giao hoi Phat giao hinh anh 1Quang cảnh Đại lễ Phật đản Phật lịch 2562. (Ảnh: Thế Anh/TTXVN)

Ngày 19/7, tại Văn phòng II Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (Thành phố Hồ Chí Minh), Ban Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức lễ công bố quyết định chuẩn y thành phần nhân sự của Ban Kiểm soát Trung ương và Ban Pháp chế Trung ương Giáo hội Phật Giáo Việt Nam nhiệm kỳ 8 (2017-2022), nhằm đảm bảo hoàn thành, chức năng nhiệm vụ theo Hiến định, sự phân công của Hội đồng trị sự, Ban Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Sự kiện công bố và ra mắt thành phần nhân sự của Ban Kiểm soát Trung ương và Ban Pháp chế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đã thống nhất và kiện toàn cơ cấu tổ chức của 13 Ban, Viện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ 8 (2017-2022), được thực hiện theo đúng Luật Tín ngưỡng, tôn giáo quy định và tinh thần Nghị quyết Đại hội khóa VIII Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thông tư số 345/TT.HĐTS ngày 4/12/2017 và Công văn số 036/CV.HĐTS ngày 8/3/2018 triển khai một số vấn đề cơ bản của Hiến chương tu chỉnh lần thứ 6; nhân sự, nội quy hoạt động của các Ban, Viện Trung ương nhiệm kỳ 2017-2022.

[Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm ngày Thiền sư Vạn Hạnh viên tịch]

Để hoàn thành trọng trách trong bối cảnh hội nhập, phát triển và đổi mới của Giáo hội và đất nước, Ban Kiểm soát Trung ương và Ban Pháp chế Trung ương đã cơ cấu các thành viên có đầy đủ năng lực, phẩm chất, uy tín và ngang tầm nhiệm vụ, góp phần công sức và sự trang nghiêm Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong lòng dân tộc. Nêu cao ý thức tự giác và tính trách nhiệm trong mọi hoạt động Phật sự của Ban Kiểm soát Trung ương, Ban Pháp chế Trung ương.

Tiếp tục góp phần vào sự nghiệp trang nghiêm Giáo hội Phật giáo Việt Nam theo định hướng “Trí tuệ-Kỷ cương-Hội nhập-Phát triển,” Ban Pháp chế Trung ương đã dự kiến chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2017-2022./.
Thế Anh (TTXVN/Vietnam+)