Ngày 24/4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Quyết định số 481/QĐ-TTG về việc kiện toàn nhân sự Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia.
 
Theo đó, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải làm Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia. Các Phó Chủ tịch Ủy ban gồm: Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Văn Trọng Lý; Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Phạm Quý Tiêu; Thứ trưởng Bộ Công an Tô Lâm; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn; Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.
 
Quyết định cũng phân công rõ 14 ủy viên Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia.
 
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 546/QĐ-TTg ngày 15/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ về Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia./.

(TTXVN)