Kienlongbank bau ong Le Khac Gia Bao lam Chu tich Hoi dong quan tri hinh anh 1Giao dịch tại Kienlongbank. (Nguồn: Kienlongbank)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long (Kienlongbank) đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 26/4 tại Kiên Giang với sự tham dự của cổ đông đại diện cho gần 285 triệu cổ phần, tương ứng với 96,18% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông cũng đã nhất trí bầu ra 8 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2018 - 2022 gồm: Bà Trần Tuấn Anh, ông Lê Khắc Gia Bảo, ông Bùi Thanh Hải, bà Nguyễn Thụy Quỳnh Hương, ông Phạm Trần Duy Huyền, ông Mai Hữu Tín, ông Trần Văn Trọng và ông Lê Trung Việt thuộc thành viên Hội đồng quản trị; 3 thành viên Ban kiểm soát gồm ông Nguyễn Cao Cường, ông Nguyễn Thanh Minh và ông Đặng Minh Quân.

[Kienlongbank đạt lợi nhuận trước thuế gần 260 tỷ đồng trong năm 2017]

Tại phiên họp đầu tiên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2022, các thành viên đã thống nhất bầu ông Lê Khắc Gia Bảo giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị thay ông Võ Quốc Thắng.

Ông Lê Khắc Gia Bảo sinh năm 1979, thạc sỹ quản trị kinh doanh, với kinh nghiệm hơn 17 năm trong ngành kiểm toán và tài chính - ngân hàng. Hơn 5 năm công tác tại Kienlongbank ở vị trí Trưởng Ban kiểm soát, ông Lê Khắc Gia Bảo đã có nhiều đóng góp tích cực cho hoạt động của Ngân hàng giai đoạn 2013 - 2017.

Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất chỉ tiêu kế hoạch hoạt động của Kienlongbank trong năm 2018 gồm: Tổng tài sản đạt 44.000 tỷ đồng, tăng 17,88%; tổng huy động vốn đạt 39.500 tỷ đồng, tăng 19,15%; dư nợ cấp tín dụng đạt 30.206 tỷ đồng, tăng 22,36%; lợi nhuận trước thuế đạt 405 tỷ đồng, tăng 60,59%; tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2,5%; cổ tức dự kiến 8%.

Bên cạnh đó, Kienlongbank sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới và khai trương thêm 17 chi nhánh, phòng giao dịch, nâng tổng số 134 điểm giao dịch của Kienlongbank tại 28 tỉnh, thành trong cả nước.
Đại hội đồng cổ đông cũng đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 3.000 tỷ đồng lên 3.237 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Toàn bộ phần vốn tăng từ phát hành cổ phiếu được dự kiến sử dụng cho việc đầu tư vào tài sản cố định, mở rộng mạng lưới hoạt động, bổ sung nguồn vốn đầu tư kinh doanh sinh lời.

Kết thúc quý 1, tổng tài sản hợp nhất của ngân hàng đạt 39.395 tỷ đồng (tăng 5,54 % so với năm 2017); tổng huy động vốn hợp nhất đạt 35.095 tỷ đồng (tăng 5,86% so với 2017); dư nợ cấp tín dụng đạt 26.386 tỷ đồng (tăng 6,89 % so với 2017); lợi nhuận hợp nhất đạt 73,80 tỷ đồng./.

Thúy Hà (Vietnam+)