Bà Trần Tuấn Anh, Phó Tổng giám đốc được bổ nhiệm giữ chức quyền Tổng Giám đốc Kienlongbank từ ngày 24/2. (Nguồn: Kienlongbank)

Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Kiên Long (Kienlongbank) vừa công bố quyết định bổ nhiệm bà Trần Tuấn Anh, Phó Tổng giám đốc Kienlongbank giữ chức vụ quyền Tổng Giám đốc ngân hàng kể từ ngày 24/2, đồng thời thực hiện thủ tục trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phê duyệt chức danh Tổng Giám đốc đối với bà Trần Tuấn Anh.

Bà Trần Tuấn Anh sinh năm 1976, cử nhân tài chính ngân hàng, thạc sĩ Luật trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Bà từng đảm nhiệm các chức vụ Phó phòng dịch vụ địa ốc, Trưởng ban pháp chế Ngân hàng Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh; thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách kiêm Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Bản Việt.

[Kienlongbank đạt lợi nhuận trước thuế gần 260 tỷ đồng trong năm 2017]

Từ ngày 8/10/2013, bà Trần Tuấn Anh về công tác tại Kienlongbank giữ chức vụ trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản trị. Đến ngày 2/7/2014, bà giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Phòng pháp chế và xử lý nợ. Ngày 9/5/2016, bà Trần Tuấn Anh thôi kiêm nhiệm Giám đốc Phòng pháp chế và xử lý nợ và tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực tại Kienlongbank cho đến nay.

Trước đó, vào ngày 12/2/2018, Kienlongbank đã ban hành quyết định số bổ nhiệm ông Võ Văn Châu, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Kienlongbank giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng kể từ ngày 13/2.

Tuy nhiên, để tập trung vai trò của Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, cùng các thành viên Hội đồng quản trị xây dựng định hướng, kế hoạch nhiệm kỳ 2018-2022, Hội đồng quản trị Kienlongbank đã thống nhất miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Võ Văn Châu kể từ ngày 24/2.

Kết thúc năm 2017, các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh của Kienlongbank đều đạt tăng trưởng tốt so với năm 2016 và hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong đó, tổng tài sản Kienlongbank đạt 37.353 tỷ đồng, hoàn thành 102,34%; tổng dư nợ cấp tín dụng đạt 24.686 tỷ đồng, tăng 24,89%; tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới mức 0,83%.

Đáng chú ý Kienlongbank đã đạt được lợi nhuận trước thuế 259,51 tỷ đồng, tăng 71,2%, trong đó lãi hoạt động dịch vụ tăng gấp 1,36 lần so với năm 2016.

 Đặc biệt, năm 2018, được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Kienlongbank sẽ tiếp tục thành lập mới 17 chi nhánh, phòng giao dịch, nâng tổng số 134 điểm giao dịch Kienlongbank, hiện diện tại 28 tỉnh, thành trên cả nước./.