Kim ngạch trao đổi hàng hóa giữa Nga và Trung Quốc năm 2010 đã tăng hơn 43%, đạt 55,45 tỷ USD.

Trong năm qua, kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga đã tăng 69%, đạt 29,61 tỷ USD, trong khi kim ngạch nhập khẩu hàng hóa Nga cũng tăng 21,7%, đạt 25,84 tỷ USD.

Các chuyên gia Nga và Trung Quốc đều có đánh giá chung rằng, hai nước đã khắc phục thành công những hậu quả khủng hoảng năm 2009 và gần đạt được mức trao đổi hàng hóa của năm 2008 với kim ngạch hơn 56 tỷ USD.

Năm 2009, do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế-tài chính toàn cầu, kim ngạch ngoại thương giữa Nga và Trung Quốc đã giảm 32%, chỉ đạt 38,8 tỷ USD./.