Ngày 10/12, tại xã Đắk Mar, huyện Đắk Hà (Kon Tum), Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Kon Tum, lãnh đạo chính quyền địa phương, Ủy ban MTTQ cùng đông đảo Phật tử đã tham gia lễ động thổ, đặt đá xây dựng chùa tháp Kỳ Quang.

Tổng kinh phí xây dựng chùa tháp Kỳ Quang là 54 tỷ đồng do chư phật tử chùa Kỳ Quang 2, trực thuộc Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh đóng góp.

Chùa tháp Kỳ Quang xây dựng theo cấu trúc Cửu Phẩm Liên Hoa hình tháp cao 49 mét, gồm 9 tầng và trên cùng là tượng phật. Đài sen dưới cùng có đường kính rộng 49 mét.

Phần chân đế của Tòa Sen chia thành 5 vòng. Vòng ngoài cùng chia đều thành 48 móng cột gọi là Liên Thân Trụ đỡ Tòa Sen ứng với 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà.

Vòng thứ 2 chia đều thành 24 móng cột Nhị Thập Tứ Hiếu, mang tính cốt lõi Nhân nghĩa, Đạo lý, Đức hạnh của nhân sinh trần thế, thánh hiền xưa nay.

Vòng thứ 3 hướng tâm của Đài Sen thiết kế thành 12 móng cột có ý nghĩa Thập Nhị Nhân Duyên nói lên lý duyên sinh duyên khởi của vạn loại hàm linh sinh diệt của cuộc đời.

Vòng thứ tư quy tâm của Đài Sen phân làm 6 móng cột nói lên ý nghĩa Lục Đạo Luân Hồi, Sanh tử Chuyển Lưu. Vòng thứ 5 là vòng tâm của Đài Sen phân làm sáu móng cột chính Liên Thân Trụ suốt thấu các tầng nói lên ý nghĩa Lục Độ Vạn Hạnh của Chư vụ Bồ Tát thấu suốt từ chân đế lên tận chín phương trời.

Nhìn từ dưới lên, chùa tháp Kỳ Quang tạo dáng hình chín con rồng cưỡi mây vươn lên mang ý nghĩa Cửu Thiên Long Triều Phật. Trên đỉnh tháp sen an vị bốn kim thân Đức Phật phân định Hồng Danh Đức Phật đúng theo tứ chính phương.

Tất cả đều mang ý nghĩa đặc thù với tính chất biểu trưng về văn hóa lịch sử dân tộc Việt Nam hài hòa với triết lý thậm thâm vi diện của Phật giáo.

Dự kiến chùa tháp Kỳ Quang sẽ hoàn thành sau 5 năm xây dựng. Chùa Kỳ Quang hoàn thành sẽ đáp ứng được nhu cầu của hàng nghìn Phật tử tại gia muốn có thêm nơi để sinh hoạt các mặt công tác Phật sự, là nơi học hỏi giáo lý từ bi của Phật, nơi thể hiện sự tín ngưỡng, tâm linh./.

(TTXVN/Vietnam+)