Bộ Công Thương vừa trình lên Thủ tướng Chính phủ một số biện pháp nhằm giải quyết những vướng mắc trong quá trình đàm phán giá mua bán điện giữa Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN), Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam (TKV) với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Bộ Công Thương đề xuất, đối với các dự án được Chính phủ giao nhiệm vụ cho các đơn vị trong nước thực hiện, chủ đầu tư chỉ được phép khởi công công trình khi hợp đồng mua bán điện đã được ký kết.

Khi đàm phán giá điện, các khoản chi phí bằng ngoại tệ được áp dụng tỷ giá quy đổi để tính toán giá điện và làm cơ sở thanh toán, trong đó hệ số trượt giá giữa đồng và USD được áp dụng theo nguyên tắc chung do Bộ Công Thương quyết định, sau khi tham khảo ý kiến của Bộ Tài chính.

Đặc biệt, Chủ tịch Hội đồng quản trị PVN và TKV phải chịu trách nhiệm về tính hợp lý chính xác của những khoản chi phí đầu vào khi đưa vào tính giá điện. Trường hợp có tranh chấp, Bộ Công Thương sẽ làm đầu mối giải quyết.

Đối với các dự án có sử dụng vốn ngân sách, giá điện sẽ được điều chỉnh lại sau khi quyết toán tổng mức đầu tư dựa trên mô hình tính toán giá điện được thống nhất và tỷ lệ “lãi” của toàn bộ dự án để hoàn vốn nội tại (IRR) chủ sở hữu hợp lý theo quyết định của Bộ Công Thương.

Bộ Công Thương cũng đề nghị Thủ tướng cho phép thẩm định và chỉ đạo giải quyết đối với từng hợp đồng mua bán điện như Sơn Động, Cẩm Phả 1, Nông Sơn (do TKV làm chủ đầu tư) và Cà Mau 1&2, Nhơn Trạch 1.

Về phía đơn vị mua điện, EVN cho biết, EVN và TKV sẽ ký hợp đồng mua bán điện cho nhà máy điện Sơn Động trong tuần tới trên cơ sở tạm tính là 293 đồng/kWh trong thời gian chạy thử nghiệm. Giá điện thương mại chính thức sẽ được thống nhất và bổ sung vào phụ lục hợp đồng hợp đồng mua bán điện sau khi Bộ Công Thương thẩm định và có ý kiến chỉ đạo.

Đối với dự án Cà Mau 1&2 và Nhơn Trạch 1, giá điện sẽ được điều chỉnh lại sau khi quyết toán tổng mức đầu tư dựa trên cơ sở mô hình tính toán giá điện thống nhất giữa EVN và PVN với tỷ lệ vốn nội tại chủ sở hữu do Bộ Công Thương quyết định./.

(TTXVN/Vietnam+)