Sáng 2/5, đại diện Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Hội Liên hiệp phụ nữ Lào đã ký Thỏa thuận Hợp tác giai đoạn 2012-2017, với nhiều nội dung thiết thực.

Thỏa thuận được ký nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của đoàn đại biểu cấp cao Hội Liên hiệp phụ nữ Lào do Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Lào Sisảy Lưdệtmunsỏn dẫn đầu.

Chuyến thăm và làm việc của đoàn lần này thể hiện sinh động tình đoàn kết, mối quan hệ thủy chung, hợp tác chặt chẽ giữa phụ nữ hai nước và hai Hội, góp phần quan trọng thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Theo Thỏa thuận Hợp tác giai đoạn 2012-2017, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Hội Liên hiệp phụ nữ Lào sẽ thúc đẩy và tăng cường trao đổi thông tin về đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, tình hình đất nước và phụ nữ hai nước.

Hai bên luân phiên trao đổi đoàn đại biểu cấp cao; chỉ đạo các cấp Hội phụ nữ ở mỗi nước tăng cường hợp tác giúp đỡ lẫn nhau và giữ gìn bảo vệ an ninh biên giới. Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực nữ cho Hội Liên hiệp phụ nữ Lào; tăng cường trao đổi kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm dưới nhiều hình thức và về nhiều lĩnh vực. Đồng thời, hai bên phối hợp tổ chức các hoạt động hợp tác chung và tăng cường hợp tác tại các diễn đàn khu vực và quốc tế...

Trước đó, hai bên đã hội đàm, trao đổi thông tin về tình hình phụ nữ và hoạt động của Hội Liên hiệp phụ nữ hai nước; đánh giá việc thực hiện Thỏa thuận Hợp tác giai đoạn 2007-2010.

Ngay sau Lễ ký Thỏa thuận Hợp tác, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã trao tặng bà Sisảy Lưdệtmunsỏn Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để ghi nhận những đóng góp to lớn trong việc gìn giữ và tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân và phụ nữ hai nước.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam trao Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam,”  phần thưởng cao quý nhất của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tặng một số lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ Lào.

Phía Lào cũng đã trao Huân chương Lao động hạng Hai của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tặng Trường cán bộ phụ nữ Trung ương - đơn vị trực tiếp giúp Hội Liên hiệp phụ nữ Lào đào tạo đội ngũ lãnh đạo Hội và tặng một số cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Kỷ niệm chương của Hội Liên hiệp phụ nữ Lào./.