Chiều 17/9, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đã ký kết thỏa thuận hợp tác tuyên truyền về lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2013-2017.

Tham dự Lễ ký kết có Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà; Tổng Giám đốc Cổng thông tin điện tử Chính phủ Phạm Việt Dũng, cùng các đại diện lãnh đạo của hai cơ quan.

Thứ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, việc hợp tác giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Cổng Thông tin điện tử Chính phủ sẽ kết nối Hệ thống Công nghệ thông tin-truyền thông về chỉ đạo điều hành của Bộ Tài nguyên vào Mạng Thông tin hành chính điện tử do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ làm đầu mối sẽ được tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, thông tin điều hành, chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường; phục vụ sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Thứ trưởng Trần Hồng Hà cũng cho rằng sự hợp tác giữa hai bên trong công tác truyền thông về tài nguyên môi trường sẽ góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về khai thác, quản lý, sử dụng hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu; đồng thời góp phần nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường, thực hiện mục tiêu phát triển bền vững kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Cổng thông tin điện tử Chính phủ gồm bốn nội dung chính: Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tài nguyên môi trường; Xây dựng các chuyên đề thông tin hướng dẫn, giải đáp về lĩnh vực tài nguyên môi trường trên các phương tiện truyền thông của Cổng thông tin điện tử Chính phủ; Xây dựng các chương trình giao lưu, đối thoại trực tuyến giữa lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường với nhân dân; Kết nối Hệ thống Công nghệ thông tin-truyền thông về chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường vào Mạng thông tin hành chính điện tử thông tin dịch vụ công trực tuyến của Bộ lên cổng thông tin Điện tử Chính phủ, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động chỉ đạo điều hành của Bộ Tài nguyên và Môi trường./.