Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng (bên trái) và Tổng giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi ký văn kiện phối hợp tuyên truyền giữa Bộ Tài chính và TTXVN. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Chiều 4/5, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cùng các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; Trần Bình Minh, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Vi Quang Đạo, Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Phan Huy Hiền, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân đã ký kết kế hoạch phối hợp thông tin tuyên truyền về lĩnh vực tài chính năm 2016.

Trên tinh thần chủ động phối hợp chặt chẽ, bảo đảm phát huy vai trò, chức năng nhiệm vụ, trách nhiệm, Bộ Tài chính và 5 cơ quan báo chí đã thống nhất ký kế hoạch phối hợp thông tin tuyên truyền về lĩnh vực tài chính năm 2016.

Theo kế hoạch, 5 cơ quan báo chí sẽ tập trung vào những nội dung gồm: đẩy mạnh phối hợp thông tin tuyên truyền về tình hình thực hiện các giải pháp đồng bộ thực hiện chính sách tài khóa, quản lý và sử dụng kinh phí, nợ công; công tác cải cách thủ tục hành chính, giải pháp đồng bộ thực hiện kế hoạch tài chính trung hạn, tái cơ cấu đầu tư công, tái cấu trúc doanh nghiệp Nhà nước; tuyên truyền chủ trương quản lý giá theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước đối với các mặt hàng quan trọng, thiết yếu theo lộ trình với mức độ và thời gian điều chỉnh phù hợp.

Bộ Tài chính và 5 cơ quan báo chí sẽ tăng cường kiểm tra, thanh tra, minh bạch hóa thông tin, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giá; cơ chế mới về tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập gắn với lộ trình thực hiện tính giá dịch vụ công; Hội nhập quốc tế về Tài chính...

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả truyền thông, kịp thời cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin về ngành cần có sự phối hợp chặt chẽ gữa Bộ Tài chính với các cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền để nâng cao tính chủ động về thông tin; thường xuyên trao đổi thông tin hai chiều giữa Bộ Tài chính và cơ quan báo chí kịp thời cung cấp đầy đủ chính xác các thông tin được dư luận xã hội quan tâm.

Phát biểu tại lễ ký kết, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, năm 2015 kinh tế trong nước còn gặp nhiều khó khăn do tác động tiêu cực từ nền kinh tế thế giới. Dưới sự chỉ đạo chỉ đạo sát sao, kịp thời, quyết liệt của Đảng, Quốc hội, Chính phủ cùng với sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và nhân dân cả nước; sự phối hợp nhịp nhàng có hiệu quả của các ngành, các cấp, ngành tài chính đã đạt được những kết quả tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đánh giá cao sự đồng hành của các cơ quan báo chí như Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Cổng Thông tin Chính phủ trong thời gian qua đã luôn theo sát, kịp thời thông tin phân tích, đánh giá nhiều chiều về các cơ chế chính sách tài chính cũng như hoạt động của ngành tài chính, chuyển tải thông tin, tuyên truyền chính sách đi vào cuộc sống.